புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

அரபி இலக்கண வகுப்பு -8

அரபி இலக்கண வகுப்பு அரபி இலக்கண வகுப்பு -8 வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நாள் : 19-08-2017 சனிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய வகுப்பறை, அல்–ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Read More »

துஆ 02 – பொருளுணர்ந்து துஆ மனனமிடல்

சிறப்பு தர்பியா தொடர் வகுப்பு துஆ 02 – பொருளுணர்ந்து துஆ மனனமிடல் ஆசிரியர் : மௌலவி முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி நாள் :22-09-2017 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல்–ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Read More »

ஃபிக்ஹ் 02 : மரண வேளையில் மற்றவர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் என்ன ?

சிறப்பு தர்பியா தொடர் வகுப்பு ஃபிக்ஹ் 02 – மரண வேளையில் மற்றவர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் என்ன ? (ஜனாஸாவின் சட்ட திட்டங்கள்) ஆசிரியர் :மௌலவி S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நூல் – தல்கீஸு அல்ஹ்காமில் ஜனாஇஸ் – அறிஞர் அல்பானி(ரஹ்) நாள் : 06-10-2017 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல்–ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Read More »

அகீதா 02 (கவாரிஜ்) : சிறப்பு தர்பியா தொடர் வகுப்பு

சிறப்பு தர்பியா தொடர் வகுப்பு அகீதா – பாடம்: கவாரிஜ் வகுப்பு – 02 ஆசிரியர் :மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நூல்: மவ்கிபு அஹ்லிஸ் ஸுன்னா-இப்ராஹீம் ரிஹைலி நாள் : 06-10-2017 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல்–ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Read More »

தப்ஸீர் 02 : 98 – ஸூரத்துல் பய்யினா

சிறப்பு தர்பியா தொடர் வகுப்பு தப்ஸீர் 01 : 98 – ஸூரத்துல் பய்யினா ஆசிரியர் : மௌலவி முஹம்மது ஷமீம் ஸீலானி நாள் : 06-10-2017 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல்–ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Read More »