புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

அல்லாஹ்வை நெருங்க அல்லாஹ் நமக்களிக்கும் வாய்ப்பு

அல்லாஹ்வை நெருங்க அல்லாஹ் நமக்களிக்கும் வாய்ப்பு அஷ்ஷெய்க் முஷ்தாக் மிஃப்தார் (கஃபூரி) 31 – 05 – 2024 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ஹாஜிகளுக்கான அறிவுரைகளும் துல்ஹஜ் முதல் பத்து நாட்களின் சிறப்பு| ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

ஹாஜிகளுக்கான அறிவுரைகளும் துல்ஹஜ் முதல் பத்து நாட்களின் சிறப்பு ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 07 – 06 – 2024 தலைப்பு : ஹாஜிகளுக்கான அறிவுரைகளும் துல்ஹஜ் முதல் பத்து நாட்களின் சிறப்பு வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our …

Read More »

ஹஜ்ஜின் இலக்குகள் என்ன

ஹஜ்ஜின் இலக்குகள் என்ன அஷ்ஷெய்க் மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி 31 – 05 – 2024 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நூல் துல்ஹஜ் முதல் 10 நாட்களின் 44 பயன்கள்| Assheikh Azhar Yousuf Seelani |

நூல் துல்ஹஜ் முதல் 10 நாட்களின் 44 பயன்கள் அஷ்ஷைக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ஹஜ் செய்முறை விளக்க வகுப்பு வீடியோ காட்சிகளுடன் | Assheikh Azhar Yousuf Seelani |

ஹஜ் செய்முறை விளக்க வகுப்பு வீடியோ காட்சிகளுடன் அஷ்ஷைக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »