புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

சூறா யூஸுப் விளக்கம் – பாகம் 9

சூறா யூஸுப் விளக்கம் – பாகம் 9 அஷ்ஷெய்க் அஜ்மல் அப்பாஸி ஜித்தா தஃவா சென்டர் ஹை அஸ்ஸலாமா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருக்க விரும்பியவர் – வரலாற்று துணுக்கு | தொடர் 7|

வரலாற்று துணுக்கு | தொடர் 7 | நபி (ஸல்) அவர்களுடன் இருக்க விரும்பியவர் அஷ்ஷெய்க். அஜ்மல் அப்பாஸி ஜித்தா தஃவா சென்டர் ஹை அஸ்ஸலாமா சவூதி அரேபியா 02 – 11 – 2023 வியாழக்கிழமை Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 …

Read More »

ஒரு முஸ்லிமின் அடிப்படைகள் – தொடர் 2 (சுத்தம் பேணுதல்)

ஒரு முஸ்லிமின் அடிப்படைகள் – தொடர் 2 ( சுத்தம் பேணுதல் ) அஷ்ஷெய்க். அஜ்மல் அப்பாஸி ஜித்தா தஃவா சென்டர் ஹை அஸ்ஸலாமா சவூதி அரேபியா 02 – 11 – 2023 வியாழக்கிழமை Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram …

Read More »

அல்லாஹ்வை சந்திப்போர்!

அல்லாஹ்வை சந்திப்போர்! அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ஹதீஸ் நூல் விளக்கம் | தொடர் 10 |

ஹதீஸ் நூல் விளக்கம் | தொடர் 10 | (துன்பம் மற்றும் தொற்று நோயின்போது ஒரு முஸ்லிமின் தயார் நிலை பற்றி நாற்பது ஹதீஸ்கள்) தொகுப்பாசிரியர்: பாfதில் பின் கலப் அல் கும்மாதா) அஷ்ஷேய்க் றாஸிகீன் ஸலபி ஜித்தா தஃவா சென்டர் ஹை அஸ்ஸலாமா 26 – 10 – 2023 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube …

Read More »