புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

பாவங்களை அழிப்பவை

பாவங்களை அழிப்பவை வழங்குபவர் : மௌலவி அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி இடம் : sks பள்ளி வளாகம் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

அல்லாஹ்வின் மீது நேசம் வைக்கக்கூடியவர்களின் அடையாளம் என்ன

அஷ்ஷேக் மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 24 – 01 – 2020 தலைப்பு: அல்லாஹ்வின் மீது நேசம் வைக்கக்கூடியவர்களின் அடையாளம் என்ன வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube …

Read More »

17: மணப்பெண்ணிற்கான உபதேசங்கள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி மணப்பெண்ணிற்கான உபதேசங்கள் , உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 16-01-2020 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,அல் – ஜுபைல், சவூதி அரேபியா. Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

கல்வி ஞானம் அதிகரிக்க துஆ

மௌலவி பக்ரூதீன் இம்தாதி பாவமன்னிப்பு பெற துஆ! கல்வி ஞானம் அதிகரிக்க துஆ Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

ஸூரத்துல் பகரா தஃப்ஸீர் | வசனம் 40 – 41 | பாகம் – 10

மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் தஃப்ஸீர் வகுப்பு ஸூரத்துல் பகரா தஃப்ஸீர் (Surah 2 – ஸூரத்துல் பகரா) | வசனம் 40 – 41 | பாகம் – 10 வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இடம் : ரியாத் மலாஸ் மஸ்ஜிதுல் சுலைமான் அல் தஹ்ஹீல் தேதி : 16 – 01 – 2020

Read More »