புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

மன்னித்தலும் விட்டுக்கொடுத்தலும்!

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி, மன்னித்தலும் விட்டுக்கொடுத்தலும்! சிறப்புரை : அஷ்ஷேய்க் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி, நாள் : 14-09-2020 வியாழக்கிழமை, இடம் : அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

09: நாளும் ஆதாரப் பூர்வரமான ஒரு துஆவை மனனமிடுவோம்

09: நாளும் ஆதாரப் பூர்வரமான ஒரு துஆவை மனனமிடுவோம் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

34: குலா, ஃபஸஹ்,ஈலாஃ,ளிஹார் சட்டங்கள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி 34: குலா, ஃபஸஹ்,ஈலாஃ,ளிஹார் சட்டங்கள் உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 16 -09 – 2020 புதன்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram …

Read More »

08: நாளும் ஆதாரப் பூர்வரமான ஒரு துஆவை மனனமிடுவோம்

08: நாளும் ஆதாரப் பூர்வரமான ஒரு துஆவை மனனமிடுவோம் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »