புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

அகீதா: 16ம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் காணப்பட்ட வழி தவறிய பிரிவுகள். பஹ்ரா பிரிவு வரலாறும், வழிகேடும்

உரை: மவ்லவி முஜாஹித் பின் ரஸீன் சவூதி அரேபியா கிழக்கு மாகாண தஃவா நிலையங்கள் இணைந்து மாதமிரு முறை நடத்தும் 9 வது இணையவழி சிறப்பு தர்பியா நிகழ்ச்சி ஹிஜ்ரி -1442. வெள்ளிக்கிழமை (11.06.2021) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : …

Read More »

பிஃக்ஹ்: தொழுகையில் இவைகள் கூடுமா?

உரை: மவ்லவி அஸ்ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி சவூதி அரேபியா கிழக்கு மாகாண தஃவா நிலையங்கள் இணைந்து மாதமிரு முறை நடத்தும் 9 வது இணையவழி சிறப்பு தர்பியா நிகழ்ச்சி ஹிஜ்ரி -1442. வெள்ளிக்கிழமை (11.06.2021) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : …

Read More »

தப்ஃஸீர்: ஸுரதுத் தலாக்

உரை: மௌலவி அஜ்மல் அப்பாஸி சவூதி அரேபியா கிழக்கு மாகாண தஃவா நிலையங்கள் இணைந்து மாதமிரு முறை நடத்தும் 9 வது இணையவழி சிறப்பு தர்பியா நிகழ்ச்சி ஹிஜ்ரி -1442. வெள்ளிக்கிழமை (11.06.2021) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ஒப்பந்தத்தை முறித்த யூதர்கள் | பாகம் – 5|

ஒப்பந்தத்தை முறித்த யூதர்கள் | பாகம் – 5 | வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

முஆத் இப்னு ஜபல் (ரலி) | பாகம் -3 |

முஆத் இப்னு ஜபல் (ரலி) | பாகம் – 3 | 19-04-2021 அன்று அல் ஜாமிஉல் அஸ்ஹர் ஜும்ஆ மஸ்ஜிதில் நடைபெற்ற ரமழான் 1442 மிஷ்காத் வகுப்பு அஷ்ஷேஹ் நூஹ் அல்தாஃபி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »