புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

வழிதவறிய சமுதாயங்கள்

அல்கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பகத்தின் சார்பாக 21/11/2013 அன்று நடைபெற்ற வாரந்திர பயான் நிகழ்ச்சி. சிறப்புரை வழங்குபவர் மௌலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்.

Read More »