புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

ஸதஹாத்துல் பித்ரின் சிறப்பும் அவசியமும்

அல்-ஜுபைல் ஜும்ஆ குத்பா, ஸதஹாத்துல் பித்ரின் சிறப்பும் அவசியமும், உரை : மௌலவி S.யாசிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 25-07-2014 வெள்ளிக்கிழமை இடம் :போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல்.

Read More »

ஈதுல் ஃபித்ர் – நோன்பு பெருநாள் குத்பா உரை

அல்- கோபர் இஸ்லாமிய தாஃவா நிலையத்தின் ஆதரவில் ரமலான் இப்தார் கூடாரத்தில் வைத்து நடைபெற ஈதுல் ஃபித்ர் – நோன்பு பெருநாள் குத்பா உரை . நாள் : (28:07:2014) வழங்குபவர்: மௌலவி அஸ்ஹர் ஸீலானி.

Read More »

பெருநாள் தினத்தின் சட்டங்கள்

அல்- கோபர் இஸ்லாமிய தாஃவா நிலையத்தின் ஆதரவில் ரமலான் இப்தார் கூடாரத்தில் வைத்து நடைபெற இப்தார் பயான் நிகழ்சிகள். நாள் : ரமலான் 28: 1435 — (24:07:2014) சிறப்புரை வழங்குபவர்: மௌலவி M.I.M ஜிபான் மதனி

Read More »

பாவத்திலிருந்து விலகி இருக்க முயற்சிப்போம்

அல்- கோபர் இஸ்லாமிய தாஃவா நிலையத்தின் ஆதரவில் ரமலான் இப்தார் கூடாரத்தில் வைத்து நடைபெற இப்தார் பயான் நிகழ்சிகள். நாள் : ரமலான் 25: 1435 — (23:07:2014) சிறப்புரை வழங்குபவர்: மௌலவி அஸ்ஹர் ஸீலானி.

Read More »

ரமலான் அல்லாத காலத்தில் தஹஜ்ஜத் மற்றும் தராஅவீஹ் உண்டா ?

அல்-ஹஸா இஸ்லாமிய அழைப்பு மையத்தின் சார்பாக நடைபெற சஹர் நிகழ்ச்சி. இடம் : Alahsa Islamic Center, Saudi Arabic. வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்.

Read More »