புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

36: லிஆன்(கணவன் மனைவி சாபமிடுதல்)

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி 36: லிஆன்(கணவன் மனைவி சாபமிடுதல்) உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 7 – 10 – 2020 புதன்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 …

Read More »

12: தங்கம் நிரம்பிய ஜாடி

நபிகளார் கூறிய அழகிய வரலாறுகள் 12: தங்கம் நிரம்பிய ஜாடி வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

02: ஸுஜுத் திலாவத்தின் சட்டங்கள்!

02: ஸுஜுத் திலாவத்தின் சட்டங்கள்! அஷ்ஷைக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

பகைமை போக்கிடும் இஸ்லாம் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

பகைமை போக்கிடும் இஸ்லாம் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 16 – 10 – 2020 தலைப்பு : பகைமை போக்கிடும் இஸ்லாம் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel …

Read More »

11: மூஸா நபியும், மலக்குல் மௌத்தும்!

நபிகளார் கூறிய அழகிய வரலாறுகள் 11: மூஸா நபியும், மலக்குல் மௌத்தும்! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »