புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

46: மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் தேர்வு செய்த 70 பேர்

46: மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் தேர்வு செய்த 70 பேர் வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

இறுதித்தூதரை நம்பிக்கை கொள்வதற்கான நான்கு அடிப்படைகள்

இறுதித்தூதரை நம்பிக்கை கொள்வதற்கான நான்கு அடிப்படைகள் அஷ்ஷைக் ஹஸன் அலி உமரி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

எப்படியெல்லாம் இறைவன் உதவிடுவான்

எப்படியெல்லாம் இறைவன் உதவிடுவான் அஷ்ஷைக் ஜே.எம். ஸாபித் ஷரயி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

47: உதவப்போய் சிக்கலில் மாட்டிக் கொண்ட மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம்

47: உதவப்போய் சிக்கலில் மாட்டிக் கொண்ட மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

தொலைபேசியும் பேண வேண்டிய ஒழுக்கங்களும்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி, தொலைபேசியும் பேண வேண்டிய ஒழுக்கங்களும் சிறப்புரை : அஷ்ஷேய்க் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி, நாள் : 06-08-2020 வியாழக்கிழமை, இடம் : அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா அஷ்ஷேய்க் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram …

Read More »