புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

அல்குர்ஆன் அத்தியாயங்களின் உள்ளடக்கம் (தொடர் 07) – அல் அன்ஆம்

உரை: மவ்லவி அஸ்ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி அல்குர்ஆன் அத்தியாயங்களின் உள்ளடக்கம் (தொடர் 07) – அல் அன்ஆம் அல்கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர மார்க்க விளக்க வகுப்பு நாள்: 19/07/2019, புதன்கிழமை Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : …

Read More »

ஹஜ், உம்ரா செய்முறை விளக்கம் (பாகம் – 2)

உரை: மௌலவி அஸ்ஹர் ஸீலானி அல்கோபர் ஹிதாயா இஸ்லாமிய அழைப்பகத்தின் ஆதரவில் நடைபெற்ற விஷேட மார்க்க வகுப்பு நாள்: 23/7/2019 – செவ்வாய்கிழமை Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

ஹஜ், உம்ரா செய்முறை விளக்கம் (பாகம் – 1)

உரை: மௌலவி அஸ்ஹர் ஸீலானி அல்கோபர் ஹிதாயா இஸ்லாமிய அழைப்பகத்தின் ஆதரவில் நடைபெற்ற விஷேட மார்க்க வகுப்பு நாள்: 23/7/2019 – செவ்வாய்கிழமை Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

கிரகணத் தொழுகை

கிரகணத் தொழுகை ஜும்மா குத்பா உரை: மவ்லவி அஸ்ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி 19 – 07 – 2019 Globe Camp, Dammam, KSA Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »