புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

புத்தாண்டு படிப்பினைகள்

புத்தாண்டு படிப்பினைகள் வழங்குபவர்: அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

சூனியத்திலிருந்து பாதுகாப்புப் பெற 10 வழி முறைகள்! | 01 |

சூனியத்திலிருந்து பாதுகாப்புப் பெற 10 வழி முறைகள்! | 01 | வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி அஷ்ஷைக் அப்துர் ரஸ்ஸாக் அல்பத்ர் ஹஃபிழஹுல்லாஹ் அவர்களின் ஒரு சிறு தொகுப்பு Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நான்கு அடிப்படைகள் | பாகம் – 05 |

நான்கு அடிப்படைகள் | பாகம் – 05 | வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி அஷ்ஷைக் முஹம்மத் இப்னு அப்துல் வஹ்ஹாப் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களுக்குரிய தொகுப்பு. விரிவுரை: அஷ்ஷைக் ஸாலிஹ் அல் உஸைமி ஹஃபிழஹுல்லாஹ் அவர்களுக்குரியது Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram …

Read More »

தயம்மும் தொடர்பான சட்டங்கள்!

தயம்மும் தொடர்பான சட்டங்கள்! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 35|முதல் தொகுக்கப்பட்ட நூல் பற்றி கிதாபில் கூறப்பட்ட விடயங்கள்

அஷ்ஷேக் கலாநிதி ரிஷாத் ரியாதி (PhD) தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 35 | முதல் தொகுக்கப்பட்ட நூல் பற்றி கிதாபில் கூறப்பட்ட விடயங்கள் அஷ்ஷேக் மஹ்மூத் அத் தஹான் ‘தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ்’ என்ற புத்தகம் ஹதீஸ்களை விளக்குவதற்கான பல விதிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us …

Read More »