புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

அல்லாஹ்வின் அழகிய 99 திருநாமங்கள்!

அல்லாஹ்வின் அழகிய 99 திருநாமங்கள்! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

அல்குர்அனின் சிறப்புகள்

அஷ்ஷேய்க் தஸ்னீம் கபூரி பத்ஹா இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம் வழங்கும் மாதாந்தமார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி 03 – 03 – 2022 இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத் அல்குர்அனின் சிறப்புகள் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேய்க் தஸ்னீம் கபூரி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : …

Read More »

6 அடிப்படைகள் | பாகம் – 6|

6 அடிப்படைகள் | பாகம் – 6| வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி அஷ்ஷைக் முஹம்மத் இப்னு அப்துல் வஹ்ஹாப் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களுக்குரிய சிறு தொகுப்பு. அஷ்ஷைக் ஸாலிஹ் அல்ஃபவ்ஸான் ஹஃபிழஹுல்லாஹ் அவர்களின் விரிவுரையுடன். Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : …

Read More »

25 நபி வழிகள் !

25 நபி வழிகள் ! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

வித்ர் குனூத் பிரார்த்தனையின் விளக்கம் !

வித்ர் குனூத் பிரார்த்தனையின் விளக்கம் ! அஷ்ஷைக் ஸாலிஹ் அல் உஸைமீன் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களுக்குரிய தொகுப்பு. அஷ்ஷைக் ஸாலிஹ் அல் உஸைமீ ஹஃபிழஹுல்லாஹ் அவர்களது விளக்கத்துடன் வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »