புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

துல் ஹஜ் முதல் 10 நாட்களின் 44 பயன்கள் !

துல் ஹஜ் முதல் 10 நாட்களின் 44 பயன்கள் ! அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

துல் ஹஜ் முதல் பத்து

துல் ஹஜ் முதல் பத்து அஷ்ஷெய்க் அஜ்மல் அப்பாஸி ஜித்தா தஃவா சென்டர் ஹை அஸ்ஸலாமா ஜித்தா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

தானம் தர்மம்

தானம் தர்மம் அஷ்ஷேய்க் ஜமாலுத்தீன் ஷர்கீ பத்ஹா இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம் வழங்கும் மாதாந்தமார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி 23 – 06 – 2022 இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத் தானம் தர்மம் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேய்க் ஜமாலுத்தீன் ஷர்கீ Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us …

Read More »

புஹாரி, முஸ்லிமிலிருந்து ஹஜ்ஜின் பாடம் | Part – 03 |

புஹாரி, முஸ்லிமிலிருந்து ஹஜ்ஜின் பாடம் அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

இலட்சிய பயணத்தை அலட்சியம் செய்யாதீர்

இலட்சிய பயணத்தை அலட்சியம் செய்யாதீர் அஷ்ஷேய்க் நூஹு அல்தாஃபி பத்ஹா இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம் வழங்கும் மாதாந்தமார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி 23 – 06 – 2022 இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத் இலட்சிய பயணத்தை அலட்சியம் செய்யாதீர் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேய்க் நூஹு அல்தாஃபி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube …

Read More »