புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

சுன்னாவும் இஸ்லாமிய சட்டவியலில் அதன் அவசியமும்

அஷ்ஷைக் முஹம்மது மன்சூர் மதனி அல்கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பகம் சார்பில் நடைபெறும் வாராந்திர மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி சுன்னாவும் இஸ்லாமிய சட்டவியலில் அதன் அவசியமும் அஷ்ஷைக் முஹம்மது மன்சூர் மதனி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

14: நாளும் ஆதாரப் பூர்வரமான ஒரு துஆவை மனனமிடுவோம்

14: நாளும் ஆதாரப் பூர்வரமான ஒரு துஆவை மனனமிடுவோம் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

உலக இன்பங்களை அனுபவிப்பதில் இஸ்லாமிய வரையறைகள்

அஷ்ஷைக் A.L. பீர் முஹம்மத் காஸிமீ MA அல்கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பகம் சார்பில் நடைபெறும் வாராந்திர மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி உலக இன்பங்களை அனுபவிப்பதில் இஸ்லாமிய வரையறைகள் அஷ்ஷைக் A.L. பீர் முஹம்மத் காஸிமீ MA Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram …

Read More »

73: நெருப்புக் குண்டவாசிகளின் வரலாறு! – 1

73: நெருப்புக் குண்டவாசிகளின் வரலாறு! – 1 வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

13: நாளும் ஆதாரப் பூர்வரமான ஒரு துஆவை மனனமிடுவோம்

13: நாளும் ஆதாரப் பூர்வரமான ஒரு துஆவை மனனமிடுவோம் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »