புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

தொழுகையின் முக்கியத்துவம்| ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

தொழுகையின் முக்கியத்துவம் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 12- 03 – 2021 தலைப்பு : தொழுகையின் முக்கியத்துவம் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us …

Read More »

06: உஸுலுத் தஃப்ஸீர் (தஃப்ஸீரின் அடிப்படைகள்)

உஸுலுத் தஃப்ஸீர் (தஃப்ஸீரின் அடிப்படைகள்) தொடர்- 06 வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக்  அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

Cripto Currency

Cripto Currency அஷ்ஷெய்க் முஜாஹித் பின் ரஸீன் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

கடன் தொல்லை நீங்க 3 பிரார்த்தனைகள்!

கடன் தொல்லை நீங்க 3 பிரார்த்தனைகள்! வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக்  அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ஒவ்வொருவரும் ஓதி வர வேண்டிய ஒரு சிறந்த பிரார்த்தனை!

ஒவ்வொருவரும் ஓதி வர வேண்டிய ஒரு சிறந்த பிரார்த்தனை! வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக்  அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »