புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

ஹஜ் சம்பந்தமான ஹதீஸ்கள் | பாகம் – 4 |

ஹஜ் சம்பந்தமான ஹதீஸ்கள் | பாகம் – 4 | அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி தம்மாம், ராக்கா, அல்கொபார் தஃவா நிலையங்கள் இணைந்து நடத்தும் தர்பியா 10 வது தர்பியா நிகழ்ச்சி அல் வாஃபி பிமா ஃபிஸ்ஸஹீஹைன் என்ற நூலிலிருந்து வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி நாள்: 19/05/2023 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube …

Read More »

ஹஜ்ஜின் முறை மிக சுருக்கமாக

ஹஜ்ஜின் முறை மிக சுருக்கமாக அஷ்ஷைக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

துல்ஹஜ் முதல் பத்தை பயனுள்ளதாக்க இதோ 8 வழிகாட்டல்கள்

துல்ஹஜ் முதல் பத்தை பயனுள்ளதாக்க இதோ 8 வழிகாட்டல்கள் அஷ்ஷைக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ்| பாகம் 65 | அறிமுகமற்ற அறிவிப்பாளரின் செய்தி பற்றியும், அவர் அறிவித்த ஹதீஸின் சட்டம் பற்றியும்

அஷ்ஷேக் கலாநிதி ரிஷாத் ரியாதி (PhD) தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 65 | அறிமுகமற்ற அறிவிப்பாளரின் செய்தி பற்றியும், அவர் அறிவித்த ஹதீஸின் சட்டம் பற்றியும் அஷ்ஷேக் மஹ்மூத் அத் தஹான் ‘தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ்’ என்ற புத்தகம் ஹதீஸ்களை விளக்குவதற்கான பல விதிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa …

Read More »

ஹதீஸ் நூல் விளக்கம் | தொடர் 1 |

ஹதீஸ் நூல் விளக்கம் | தொடர் 1 | (துன்பம் மற்றும் தொற்று நோயின்போது ஒரு முஸ்லிமின் தயார் நிலை பற்றி நாற்பது ஹதீஸ்கள்) தொகுப்பாசிரியர்: பாfதில் பின் கலப் அல் கும்மாதா) அஷ்ஷேய்க் றாஸிகீன் ஸலபி ஜித்தா தஃவா சென்டர் ஹை அஸ்ஸலாமா 25 – 05 – 2023 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube …

Read More »