புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

வாக்களித்ததற்கு மாறு செய்யாத அல்லாஹ் | ரமழான் – 14 |

அஷ்ஷெய்க் ரிஸ்வான் ஹாமி வாக்களித்ததற்கு மாறு செய்யாத அல்லாஹ் | ரமழான் – 14 | ரியத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் பெறுமதியான பரிசிலை சுமந்துவரும் ரமழான் போட்டிக்கான விஷேட சிறப்பு நிகழ்ச்சி இன்ஷா அல்லாஹ் நாளாந்தம் இப்தார் சிந்தனை 5.30 PM முதல் 6:00 PM மணி வரை (KSA Time) வாராந்தம் ஞாயிறு, புதன், வெள்ளி ஆகிய நாட்களில் இலங்கை இந்திய அறிஞர்களின் இரவு நேர …

Read More »

பத்ர் யுத்தம் தரும் படிப்பினை – இரவு நேர விஷேட உரை | ரமழான் 13 |

அஷ்ஷெய்க் இஸ்மாயில் சலஃபி பத்ர் யுத்தம் தரும் படிப்பினை – இரவு நேர விஷேட உரை | ரமழான் 13 | ரியத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் பெறுமதியான பரிசிலை சுமந்துவரும் ரமழான் போட்டிக்கான விஷேட சிறப்பு நிகழ்ச்சி இன்ஷா அல்லாஹ் நாளாந்தம் இப்தார் சிந்தனை 5.30 PM முதல் 6:00 PM மணி வரை (KSA Time) வாராந்தம் ஞாயிறு, புதன், வெள்ளி ஆகிய நாட்களில் இலங்கை …

Read More »

சுவர்க்கத்தை கொண்டு நன்மாராயம் சொல்லப்பட்ட 10 நபித்தோழர்கள் | அபூபக்ர் சித்தீக் (ரழி) |

சுவர்க்கத்தை கொண்டு நன்மாராயம் சொல்லப்பட்ட 10 நபித்தோழர்கள் | அபூபக்ர் சித்தீக் (ரழி) | தொடர் – 01 உரை : மௌலவி அப்துல் அஸீஸ் முர்ஸி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

தீயவைகளை நல்லமல்கள் அழித்துவிடும் | ரமழான் – 13 |

அஷ்ஷெய்க் அப்துர் ரஹ்மான் மதனி தீயவைகளை நல்லமல்கள் அழித்துவிடும் | ரமழான் – 13 | ரியத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் பெறுமதியான பரிசிலை சுமந்துவரும் ரமழான் போட்டிக்கான விஷேட சிறப்பு நிகழ்ச்சி இன்ஷா அல்லாஹ் நாளாந்தம் இப்தார் சிந்தனை 5.30 PM முதல் 6:00 PM மணி வரை (KSA Time) வாராந்தம் ஞாயிறு, புதன், வெள்ளி ஆகிய நாட்களில் இலங்கை இந்திய அறிஞர்களின் இரவு நேர …

Read More »