புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

நவீன வழிகேடுகளும், வழிகேடர்களும்

நவீன வழிகேடுகளும், வழிகேடர்களும் உரை : அஷ்ஷைக் அப்பாஸ் அலி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

துல்ஹஜ் பத்து நாட்களின் சிறப்புகள்

மௌலவி நூஹு அல்தாஃபி ஜும்ஆ உரையின் தமிழாக்கம் துல்ஹஜ் பத்து நாட்களின் சிறப்புகள் தமிழாக்கம் :- மௌலவி நூஹ் அல்தாஃபி இடம்:- பத்ஹா ஜும்ஆ மஸ்ஜித் – ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

29: நதியில் விடப்பட்ட மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம்!

29: நதியில் விடப்பட்ட மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம்! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

முஆவியாவும், அஹ்லு பைத்தும்

முஆவியாவும், அஹ்லு பைத்தும் உரை : ஷேக் – அன்சார் ஹூசைன் (ஃபிர்தவ்ஸி). Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

அறியாமையின் விபரீதம்

அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இஸ்லாமிய கலாச்சார மையம், தம்மாம் வழங்கும் சிறப்பு இஸ்லாமிய கருத்தரங்கம் அறியாமையின் விபரீதம் அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »