புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

12: நேர்வழியைக் கேட்கும் பிரார்த்தனை (4/4)

4 வது தர்பியா நிகழ்ச்சி ஹதீஸில் துஆக்கள் 12: நேர்வழியைக் கேட்கும் பிரார்த்தனை (4/4) பொருளுணர்ந்து துஆக்கள் மனனமிடல் மௌலவி அஸ்ஹர் ஸீலானி நாள் : 21-02-2020 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook …

Read More »

11: நேர்வழியைக் கேட்கும் பிரார்த்தனை (3/4)

4 வது தர்பியா நிகழ்ச்சி ஹதீஸில் துஆக்கள் 11: நேர்வழியைக் கேட்கும் பிரார்த்தனை (3/4) பொருளுணர்ந்து துஆக்கள் மனனமிடல் மௌலவி அஸ்ஹர் ஸீலானி நாள் : 21-02-2020 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : தஃவா நிலைய பள்ளி, அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook …

Read More »

கொரொனாவிலிருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ள 10 வழிமுறைகள்

அஷ்ஷைக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி அல்கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர வகுப்பு கொரொனாவிலிருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ள 10 வழிமுறைகள் அஷ்ஷைக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி தேதி : 12 – 03 – 2020 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook …

Read More »

ஸீரத்துன் நபி (ﷺ) – நபி (ﷺ) கலந்து கொண்ட போர்கள் – ஒரு கண்ணோட்டம் [Seerah of Prophet Muhammad SAW]

ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ஸீரத்துன் நபி (ﷺ) வாரந்திர தொடர் வகுப்பு நபி (ﷺ) கலந்து கொண்ட போர்கள் – ஒரு கண்ணோட்டம் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி இடம் : ரியாத் மலாஸ் மஸ்ஜிதுல் சுலைமான் அல் தஹ்ஹீல் தேதி : 05 – 03 – 2020 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic …

Read More »

1441- தர்பியா – சிறிய ஹதீஸ் பொருளுணர்ந்து மானனமிடல் | தொடர் 4 |

உரை: மௌலவி அஸ்ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி அல்கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பு மய்யம் மற்றும் ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மய்யம் இணைந்து நடத்தும் 1441 ம் ஆண்டு தர்பியா வகுப்பு நாள் : 28 – 02 – 2020 வெள்ளிக்கிழமை Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook …

Read More »