புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

சந்திரன்| ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

சந்திரன் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 20 – 01 – 2023 தலைப்பு : சந்திரன் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : …

Read More »

தொழுகையின் இறுதியில் ஓத வேண்டிய பிரார்த்தனைகள் | பாகம் – 2 |

தொழுகையின் இறுதியில் ஓத வேண்டிய பிரார்த்தனைகள் | பாகம் – 2 | அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

தொழுகையின் இறுதியில் ஓத வேண்டிய பிரார்த்தனைகள் | பாகம் – 1 |

தொழுகையின் இறுதியில் ஓத வேண்டிய பிரார்த்தனைகள் | பாகம் – 1 | அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நபி வழித் தொழுகை நூல் உம்ததுல் அஹ்காம் | பாகம் – 3 |

நபி வழித் தொழுகை நூல் உம்ததுல் அஹ்காம் | பாகம் – 3 | அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

மஸஹ் சட்டம்

மஸஹ் சட்டம் வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »