புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

அல்லாஹ் சுவனத்தையும், நரகத்தையும் படைத்த போது !

அல்லாஹ் சுவனத்தையும், நரகத்தையும் படைத்த போது ! அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

குடும்பத்தாருடன் உரையாடும் போது பேண வேண்டிய ஒழுக்கங்கள் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

குடும்பத்தாருடன் உரையாடும் போது பேண வேண்டிய ஒழுக்கங்கள் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 20 – 05 – 2022 தலைப்பு : குடும்பத்தாருடன் உரையாடும் போது பேண வேண்டிய ஒழுக்கங்கள் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our …

Read More »

லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் ! | தொடர் – 02 |

லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் ! அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

மார்க்கத்தில் உறுதியைப் பேண 3 வழி முறைகள் !

மார்க்கத்தில் உறுதியைப் பேண 3 வழி முறைகள் ! அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் ! | தொடர் – 01 |

லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் ! அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »