புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

நாமே அருளினோம். நாம் பாதுகாப்போம் | முஃப்தி உமர் ஷெரிப் காசிமி |

நாமே அருளினோம். நாம் பாதுகாப்போம் முஃப்தி உமர் ஷெரிப் காசிமி அத்-திக்ரா அரபிக்கலூரி- மதுரை, முதலாவது பட்டமளிப்பு விழா மற்றும் நூல் வெளியீட்டு விழா… நாள் : 10:04:2021 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

அல்குர்ஆன் ஓதும் போது பேண வேண்டிய 23 ஒழுங்குகள்!

அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி அல்குர்ஆன் ஓதும் போது பேண வேண்டிய 23 ஒழுங்குகள்! Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நோன்பு தொடர்பான சுருக்கமான 20 கேள்விகள்!

அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி நோன்பு தொடர்பான சுருக்கமான 20 கேள்விகள்! Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ரமழானை முறையாக திட்டமிடுவோம்

சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி ரமழானை முறையாக திட்டமிடுவோம் வழங்குபவர் : மௌலவி யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 14-04-2021 புதன்கிழமை இடம் : அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

இறுதி வெற்றி இஸ்லாத்திற்கே!

ஜும்ஆ குத்பா இறுதி வெற்றி இஸ்லாத்திற்கே, வழங்குபவர் : மௌலவி யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 16-04-2021 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »