புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

மஸ்ஹ் சட்டம்

மஸ்ஹ் சட்டம் வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நமது ஆரோக்கியம் நமது கையில் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

நமது ஆரோக்கியம் நமது கையில் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 07 – 01 – 2022 தலைப்பு : நமது ஆரோக்கியம் நமது கையில் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் நவ்ஷாத் (மதனி) இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube …

Read More »

சிறந்த ஒரு பிரார்த்தனை!

சிறந்த ஒரு பிரார்த்தனை! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

குளிர்காலம் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

குளிர்காலம் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 17 – 12 – 2021 தலைப்பு : குளிர்காலம் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter …

Read More »

நான்கு அடிப்படைகள் | பாகம் – 06 |

நான்கு அடிப்படைகள் | பாகம் – 06 | வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி அஷ்ஷைக் முஹம்மத் இப்னு அப்துல் வஹ்ஹாப் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களுக்குரிய தொகுப்பு. விரிவுரை: அஷ்ஷைக் ஸாலிஹ் அல் உஸைமி ஹஃபிழஹுல்லாஹ் அவர்களுக்குரியது Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram …

Read More »