புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

நல்ல விசயங்களில் விரைந்து செயல்படுங்கள்

அல்-ஜுபைல் வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி, உரை : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன், நாள் : 02-10-2014 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Read More »

பெரும்பாவங்கள் அநியாயம் செய்தல் 2

பெரும்பாவங்கள் வாரந்திர தொடர் வகுப்பு, நாள்: 01:10:2014,புதன் கிழமை. இடம் : மஸ்ஜித் புஹாரி, அல்கோபர் சவுதி அரேபியா. வழங்குபவர்: மௌலவி அஸ்ஹர் ஸீலானி.

Read More »

மதினாவின் சிறப்புகள் மற்றும் ஸியாரா தரிசனம் செய்வதின் ஒழுங்கு முறைகள்

IDGC தம்மாமில் நடைபெற்ற ஹஜ் சிறப்பு நிகழ்ச்சி, நாள் : 26-09-2014, வெள்ளிக்கிழமை. இடம் : IDGC தஃவா நிலையம், தம்மாம், உரை : மௌலவி S.யாசிர் ஃபிர்தௌஸி

Read More »

IDGC ஹஜ் மற்றும் உம்ரா செய்முறை விளக்கம் – பாகம் 2

IDGC தம்மாமில் நடைபெற்ற ஹஜ் சிறப்பு நிகழ்ச்சி, நாள் : 26-09-2014, வெள்ளிக்கிழமை. இடம் : IDGC தஃவா நிலையம், தம்மாம், சிறப்புரை வழங்குபவர் : மெளலவி முஜாஹித் இப்னு ரஸீன்.

Read More »