புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

இஸ்லாம் கூறும் மருத்துவம் !

இஸ்லாம் கூறும் மருத்துவம் ! பாகம் – 2 உரை: மவ்லவி அஸ்ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி அல்கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர மார்க்க விளக்க வகுப்பு நாள்: 03 – 04 – 2019, புதன் கிழமை Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter …

Read More »

இஸ்லாம் கூறும் மருத்துவம் !

இஸ்லாம் கூறும் மருத்துவம் ! பாகம் – 1 உரை: மவ்லவி அஸ்ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி அல்கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர மார்க்க விளக்க வகுப்பு நாள்: 27- 03 – 2019, புதன் கிழமை Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : …

Read More »

சூரா மாயிதாவில் உள்ள சட்டங்கள் – 5 | Islamic Laws from Surah Maidah |

சூரா மாயிதாவில் உள்ள சட்டங்கள் – 5 ரியாத் மலாஸ் மஸ்ஜிதுல் சுலைமான் அல்-தஹ்ஹீல் நடைபெற்ற வாரந்திர குர்ஆன் தப்ஸீர் தொடர் வகுப்பு, சூரா மாயிதாவில் உள்ள சட்டங்கள் – 5 நாள் : 28 – 03 – 2019, வியாழக்கிழமை, வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube …

Read More »

உங்கள் வீட்டின் பாதுகாப்புக்காக 10 வழி முறைகள்

உங்கள் வீட்டின் பாதுகாப்புக்காக 10 வழி முறைகள் ஜும்மா குத்பா உரை: மவ்லவி அஸ்ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி 05 – 04 – 2019 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

மனிதர்களுக்கு மத்தியில் சாதாரணமாகிவிட்ட தீமைகள்

மனிதர்களுக்கு மத்தியில் சாதாரணமாகிவிட்ட தீமைகள் உரை: மவ்லவி அஸ்ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி அல்கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர வகுப்பு இடம்: அல்கோபர் ஹிதாயா இஸ்லாமிய அழைப்பு மய்யம், யுனிவைட் மேல்மாடி, அல்கோபர். நாள்: 11/04/2019, வியாழக்கிழமை கிழமை இரவு 8:45 முதல் 9:45 வரை நாள்: 21 – 03 – 2019, வியாழக்கிழமை Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom …

Read More »