புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

நிம்மதியான வாழ்க்கைக்கு 10 அடிப்படைகள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி நிம்மதியான வாழ்க்கைக்கு 10 அடிப்படைகள் உரை : அஷ்ஷேய்க் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி,MA., நாள் : 19-03-2020 வியாழக்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »