புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

பயனுள்ள கல்வியைக் கேட்கும் பிரார்த்தனைகள்

பயனுள்ள கல்வியைக் கேட்கும் பிரார்த்தனைகள் அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

அழைப்புப் பணியும், நபித் தோழர்களும்

அழைப்புப் பணியும், நபித் தோழர்களும் வழங்குபவர்: அஷ்ஷைக் இர்ஃபான் ரஃபீக் அல்கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற வாராந்திர மார்க்க விளக்க வகுப்பு, நாள்: 17-11-2022 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நான் தாமதித்துவிட்டேன் ! | Shameer Alias Satheesh Shekhar |

நான் தாமதித்துவிட்டேன் ! | Shameer Alias Satheesh Shekhar | அல்லாஹ்வின் பேரருளால் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை வாழ்வியலாக ஏற்ற இளைஞன் சதீஷ் சேகர் ஆக இருந்தவர் சமீர் என்ற பெயரிலே மாற்றம் செய்து தனது வாழ்வியலையும் அழகு பெற மாற்றி அமைத்து அல்லாஹ்வுடைய கிருபையால் நமது பத்ஹா ரியாத் அழைப்புமையம் மூலமாக உம்ரா மற்றும் மதினா ஸியாரத் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. அவரது உரையில் தஃவாவின் முக்கியத்துவம் மற்றும் நாம் …

Read More »

பிள்ளைகளின் நலனுக்கான பிரார்த்தனைகள்

பிள்ளைகளின் நலனுக்கான பிரார்த்தனைகள் அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

சூரத்துல் வாகிஆ விளக்க உரை | பகுதி – 8|

சூரத்துல் வாகிஆ விளக்க உரை | பகுதி – 8| அஷ்ஷெய்க் அஜ்மல் அப்பாஸி ஜித்தா தஃவா சென்டர் ஹை அஸ்ஸலாமா ஜித்தா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »