புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 3 |சுன்னாவை பாதுகாப்பதற்கான வழி முறைகள் – 2

அஷ்ஷேக் கலாநிதி ரிஷாத் ரியாதி (PhD) தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 3 | சுன்னாவை பாதுகாப்பதற்கான வழி முறைகள் – 2 அஷ்ஷேக் மஹ்மூத் அத் தஹான் ‘தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ்’ என்ற புத்தகம் ஹதீஸ்களை விளக்குவதற்கான பல விதிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter …

Read More »

தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 2 |சுன்னாவை பாதுகாப்பதற்கான வழி முறைகள் – 1

அஷ்ஷேக் கலாநிதி ரிஷாத் ரியாதி (PhD) தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 2 | சுன்னாவை பாதுகாப்பதற்கான வழி முறைகள் – 1 அஷ்ஷேக் மஹ்மூத் அத் தஹான் ‘தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ்’ என்ற புத்தகம் ஹதீஸ்களை விளக்குவதற்கான பல விதிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter …

Read More »

அல்லாஹ் நல்லது நாடுபவர்களின் கூட்டத்தில் நானும் ஒருவனாக வேண்டும் என்றால் !

அல்லாஹ் நல்லது நாடுபவர்களின் கூட்டத்தில் நானும் ஒருவனாக வேண்டும் என்றால் ! வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நல்ல நண்பனால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன?

நல்ல நண்பனால் கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன? வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) https://youtu.be/bM6yv0xfIAo Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நல்ல நண்பன் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

நல்ல நண்பன் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 10 – 09 – 2021 தலைப்பு : நல்ல நண்பன் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow …

Read More »