புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

துல் ஹஜ் முதல் பத்து நாட்களும் செய்யவேண்டிய அமல்களும் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

துல் ஹஜ் முதல் பத்து நாட்களும் செய்யவேண்டிய அமல்களும் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 24 – 06 – 2022 தலைப்பு : துல் ஹஜ் முதல் பத்து நாட்களும் செய்யவேண்டிய அமல்களும் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe …

Read More »

மகத்தான 10 நாட்களை பயனனுள்ளதாக்க 8 வழி காட்டல்கள்!

மகத்தான 10 நாட்களை பயனனுள்ளதாக்க 8 வழி காட்டல்கள்! அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

புஹாரி, முஸ்லிமிலிருந்து ஹஜ்ஜின் பாடம் | Part – 02 |

புஹாரி, முஸ்லிமிலிருந்து ஹஜ்ஜின் பாடம் அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ஸலஃபுஸ் ஸாலிஹீன்கள் அல்லாஹ்வின் தூதருடன்!

ஸலஃபுஸ் ஸாலிஹீன்கள் அல்லாஹ்வின் தூதருடன்! அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

வுழூவின் சிறப்புகள் | Part 2 |

வுழூவின் சிறப்புகள் அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »