புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

07: நாளும் ஆதாரப் பூர்வரமான ஒரு துஆவை மனனமிடுவோம்

07: நாளும் ஆதாரப் பூர்வரமான ஒரு துஆவை மனனமிடுவோம் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

கெட்ட முடிவின் அடையாளங்கள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி, கெட்ட முடிவின் அடையாளங்கள் சிறப்புரை : அஷ்ஷேய்க் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி, நாள் : 10-09-2020 வியாழக்கிழமை, இடம் : அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Read More »

33: இத்தாவின் வகைகள்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி 33: இத்தாவின் வகைகள் உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 09 -09 – 2020 புதன்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : …

Read More »