புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

26: அல்லாஹ்வின் அருள் மீது நம்பிக்கை!

அல்குர்ஆனின் அழகிய உபதேசங்கள்26: அல்லாஹ்வின் அருள் மீது நம்பிக்கை! Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

சிறிய அமல்கள் பெரிய நன்மைகள்

மார்க்கத்தை மற்றவர்களுக்காக மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) சிறிய அமல்கள் பெரிய நன்மைகள் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் விஷேட உரை தேதி : 06 – 09 – 2019 தலைப்பு : சிறிய அமல்கள் பெரிய நன்மைகள் வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe …

Read More »

அல்லாஹ் இந்த மார்க்கத்தில் சுன்னத்தாக்கிய அம்சம்

அல்லாஹ் இந்த மார்க்கத்தில் சுன்னத்தாக்கிய அம்சம் மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) அல்லாஹ் இந்த மார்க்கத்தில் சுன்னத்தாக்கிய அம்சம் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 06 – 09 – 2019 தலைப்பு :அல்லாஹ் இந்த மார்க்கத்தில் சுன்னத்தாக்கிய அம்சம் வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to …

Read More »

01: ஆசிரியர் குறிப்பு (நபிமார்கள் வரலாறு)

தொடர் கல்வி வகுப்பு 01: ஆசிரியர் குறிப்பு (நபிமார்கள் வரலாறு ) ஆசிரியர்: S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 02/09/2019 திங்கள் இடம் : தமிழ் பிரிவு வகுப்பறை (அல் – ஜுபைல் )

Read More »