புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

அல்லாஹு அக்பர் என்ற வார்த்தையின் சக்தியும் சிறப்பும் என்ன தெரியுமா ? | Assheikh Abdul Azeez Mursi |

Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

எப்பொழுது எங்களுக்கு நிம்மதி?

எப்பொழுது எங்களுக்கு நிம்மதி? ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் விஷேட உரை தேதி : 19 – 04 – 2024 தலைப்பு : எப்பொழுது எங்களுக்கு நிம்மதி? வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow …

Read More »

ஷவ்வால் நோன்பு

ஷவ்வால் நோன்பு ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் விஷேட உரை தேதி : 19 – 04 – 2024 தலைப்பு : ஷவ்வால் நோன்பு வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter …

Read More »

மார்க்க வழிபாடுகளில் ஏற்படும் சோர்வும் உற்சாகமும் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

மார்க்க வழிபாடுகளில் ஏற்படும் சோர்வும் உற்சாகமும் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 19 – 04 – 2024 தலைப்பு : மார்க்க வழிபாடுகளில் ஏற்படும் சோர்வும் உற்சாகமும் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic …

Read More »