புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

அல்லாஹ்வின் தூதர் தனது சமுதாயத்துக்கு பயந்த 10 விடயங்கள்

அல்லாஹ்வின் தூதர் தனது சமுதாயத்துக்கு பயந்த 10 விடயங்கள் அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

மறுமை நாளில் நடக்கும் ஒரு முக்கிய நிகழ்வு | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

மறுமை நாளில் நடக்கும் ஒரு முக்கிய நிகழ்வு ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 17 – 06 – 2022 தலைப்பு : மறுமை நாளில் நடக்கும் ஒரு முக்கிய நிகழ்வு வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் மஃப்ஹூம் ஃபஹ்ஜி இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our …

Read More »

சோதனைகளின் 3 நோக்கங்கள் !

சோதனைகளின் 3 நோக்கங்கள் ! அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

தொழுகையில் மஃமூமின் நான்கு நிலைகள் !

தொழுகையில் மஃமூமின் நான்கு நிலைகள் ! அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

புனித மாதங்களும் துல்ஹஜ் மாதத்தின் முதல் 10 நாட்களும்

புனித மாதங்களும் துல்ஹஜ் மாதத்தின் முதல் 10 நாட்களும் வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் அப்துல் வதூத் ஜிஃப்ரி நாள்: 27-05-2022 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »