புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

நபிகளாரின் பிரார்த்தனையை பெற்று தரும் 10 அமல்கள்

நபிகளாரின் பிரார்த்தனையை பெற்று தரும் 10 அமல்கள் வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் அப்துல் அஜீஸ் முர்ஸி இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

முதன்மைபடுத்த வேண்டிய குடும்ப உறவு

முதன்மைபடுத்த வேண்டிய குடும்ப உறவு வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

குடும்ப உறவு| ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

குடும்ப உறவு ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 04 – 11 – 2022 தலைப்பு : குடும்ப உறவு வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow …

Read More »

அல்ஃபலக். அந்நாஸ் அத்தியாயங்களின் சிறப்புகள்

அல்ஃபலக். அந்நாஸ் அத்தியாயங்களின் சிறப்புகள் அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நற்செயல்களும் அதன் சிறப்புகளும்

நற்செயல்களும் அதன் சிறப்புகளும் அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »