புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

05: நாளும் ஆதாரப் பூர்வரமான ஒரு துஆவை மனனமிடுவோம்

05: நாளும் ஆதாரப் பூர்வரமான ஒரு துஆவை மனனமிடுவோம் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நிச்சியதார்தம் செய்வது இஸ்லாத்தில் பார்வையில் என்ன?

அஷ்ஷேக் முஜாஹித் இப்னு ரஸீன் நிச்சியதார்தம் செய்வது இஸ்லாத்தில் பார்வையில் என்ன? Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

04: நாளும் ஆதாரப் பூர்வரமான ஒரு துஆவை மனனமிடுவோம்

04: நாளும் ஆதாரப் பூர்வரமான ஒரு துஆவை மனனமிடுவோம் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

03: நாளும் ஆதாரப் பூர்வரமான ஒரு துஆவை மனனமிடுவோம்

03: நாளும் ஆதாரப் பூர்வரமான ஒரு துஆவை மனனமிடுவோம் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் வாழ்வு தரும் படிப்பினை

அஷ்ஷெய்க் அலி அக்பர் உமரி அல்கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பகம் சார்பில் நடைபெறும் வாராந்திர மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் வாழ்வு தரும் படிப்பினை அஷ்ஷெய்க் அலி அக்பர் உமரி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »