புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

தூங்குவதற்கு தயாரானதும் ஓதும் துஆ

அஷ்ஷெய்க் ராசிக்கின் ஸலபி தூங்குவதற்கு தயாரானதும் ஓதும் துஆ வாரம் ஒரு சந்தர்ப்ப துஆ நாள்: 24/10/2019, வியாழக்கிழமை வழங்குபவர்: அஷ்ஷெய்க் ராசிக்கின் ஸலபி இடம் : முஷ்ரிஃபா இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் ஜித்தா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

இறைத்தூதர் இட்ட ஏழு கட்டளைகள்

மௌலவி நூஹு அல்தாஃபி மார்க்க விளக்க நிகழ்ச்சி, இறைத்தூதர் இட்ட ஏழு கட்டளைகள் வழங்குபவர் : மௌலவி நூஹ் அல்தாஃபி இடம் : பத்ஹா ஜும்ஆ மஸ்ஜித் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

பயனற்ற நான்கு விடயங்களிலிருந்து பாதுகாப்பு தேடல்

அஷ்ஷெய்க் ராசிக்கின் ஸலபி பயனற்ற நான்கு விடயங்களிலிருந்து பாதுகாப்பு தேடல் வாரம் ஒரு சந்தர்ப்ப துஆ நாள்: 28/11/2019, வியாழக்கிழமை வழங்குபவர்: அஷ்ஷெய்க் ராசிக்கின் ஸலபி இடம் : முஷ்ரிஃபா இஸ்லாமிய அழைப்பு மையம் ஜித்தா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

கத்தாப் இப்னுல் முஅல்லா தன் மகனுக்கு செய்த உபதேசம் – 2

கத்தாப் இப்னுல் முஅல்லா தன் மகனுக்கு செய்த உபதேசம் – 2 Advice to Children அஷ்ஷெய்க் முஜாஹித் பின் ரஸீன் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

அண்டை வீட்டாருடன் நல்ல முறையில் நடந்தால் நீங்கள் மூஃமினாகலாம்

ஜும்ஆ குத்பா ஜும்ஆ குத்பா உனக்கு வழங்கியதை பொருந்திக் கொள், வழங்குபவர் : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 29-11-2019 வெள்ளிக்கிழமை இடம் : போர்ட் கேம்ப் பள்ளி, அல்-ஜுபைல். சவூதி அரேபியா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »