புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

இரவில் ஓத வேண்டியவை

இரவில் ஓத வேண்டியவை இரவில் ஓத வேண்டிய ஸுராக்கள், திக்ருகள், பிரார்த்தனைகள் தொகுப்பு : அல்கோபர் இஸ்லாமிய தாஃவா நிலையம் – தமிழ்ப் பிரிவு PDF Download Link Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

இறைநேசம்

இறைநேசம் தொகுப்பு : அல்கோபர் இஸ்லாமிய தாஃவா நிலையம் – தமிழ்ப் பிரிவு PDF Download Link Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

புதிய கல்வியாண்டை வரவேற்பதற்கான வழிகாட்டல்கள் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

புதிய கல்வியாண்டை வரவேற்பதற்கான வழிகாட்டல்கள் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 27 – 08 – 2021 தலைப்பு : புதிய கல்வியாண்டை வரவேற்பதற்கான வழிகாட்டல்கள் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our …

Read More »

நபி (ﷺ) அவர்கள் ஏவிய ஏழு விஷயங்கள்

நபி (ﷺ) அவர்கள் ஏவிய ஏழு விஷயங்கள் வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) சுவனத்தின் புதையல் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் | Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

மூஸா நபியின் வாழ்வில் சில படிப்பினைகள்

மூஸா நபியின் வாழ்வில் சில படிப்பினைகள் வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் யாஸிர் ஃபிர்தவ்ஸி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »