புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

பிறையைப் பார்க்கும் போது ஓதும் துஆ!

1- தப்ஃஸீர் ஸுரதுல் பலத் (90) 1-10 வரை உள்ள வசனங்கள் 2- 40 ஹதீஸ்கள் 35 வது ஹதீஸ்: இஸ்லாமிய சகோதரத்துவம்.-2 3 – ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம்: பிறையைப் பார்க்கும் போது ஓதும் துஆ அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook …

Read More »

இடி இடிக்கும் போதும் தப்ஃஸீர் ஹதீஸ் துஆக்கள்

1- தப்ஃஸீர் ஸுரதுல் பஃஜ்ர் (89) – 02 2- 40 ஹதீஸ்கள் 33 வது ஹதீஸ்: வாதிஇ பிரதிவாதிக்குரிய சட்டங்கள் 3- ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம்: இடி இடிக்கும் போதும்இ மழை வேண்டியும் ஓத வேண்டிய துஆக்கள் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

துல்கஃதா மாதம் தொடர்பான செய்திகள்!

1- துல்கஃதா மாதம் தொடர்பான செய்திகள் 2- 40 ஹதீஸ்களில் 35 வது ஹதீஸ் இஸ்லாமிய சகோதரத்துவம் 3- ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம்: மழை அதிகமாகி விட்டால் ஓதும் துஆ. Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

மழை பெய்யும் போதும் தப்ஃஸீர் ஹதீஸ் துஆக்கள்

1- தப்ஃஸீர் ஸுரதுல் பஃஜ்ர் (89) 21- 30 வரை 2- 40 ஹதீஸ்கள் 34 வது ஹதீஸ்: நன்மைய ஏவித் தீமையைத் தடுத்தல் 3- ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம்: மழை பெய்யும் போதும், பெய்த பிறகும் ஓத வேண்டிய துஆ போது ஓதும் துஆக்கள். Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter …

Read More »

பலமாக காற்று வீசும் தப்ஃஸீர் ஹதீஸ் துஆக்கள்!

1- தப்ஃஸீர் ஸுரதுல் பஃஜ்ர் (89) 1-14 வரை உள்ள வனங்கள். 2- 40 ஹதீஸ்களில் 32 வது ஹதீஸ் தனக்கோ, பிறருக்கோ தீங்கிழைக்க முடியாது. 3- ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம்: பலமாக காற்று வீசும் போது ஓதும் துஆக்கள். Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : …

Read More »