புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

மாறி வரும் காலங்களில் மார்க்க பிடிப்போடு இருப்பது அவசியம் | Assheikh Riyazudeen Azizi |

மாறி வரும் காலங்களில் மார்க்க பிடிப்போடு இருப்பது அவசியம் அஷ்ஷெய்க் ரியாஸுதீன் ரவ்ழா வழிகாட்டல் நிலையம் வழங்கும் மாறி வரும் காலங்களில் மார்க்க பிடிப்போடு இருப்பது அவசியம் 24 – 05 – 2024 இடம் : ரவ்ழா வழிகாட்டல் நிலையம், ரியாத் வழங்குபவர் : அஷ்ஷெய்க் ரியாஸுதீன் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa …

Read More »

சுபிட்ஷமான வாழ்க்கை எங்கே இருக்கிறது? | Assheikh Ramzan Faris Madani |

சுபிட்ஷமான வாழ்க்கை எங்கே இருக்கிறது? அஷ்ஷெய்க் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) ரவ்ழா வழிகாட்டல் நிலையம் வழங்கும் சுபிட்ஷமான வாழ்க்கை எங்கே இருக்கிறது? 24 – 05 – 2024 இடம் : ரவ்ழா வழிகாட்டல் நிலையம், ரியாத் வழங்குபவர் : அஷ்ஷெய்க் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us …

Read More »

புனித துல்ஹஜ் மாதத்தின் மகிமை

புனித துல்ஹஜ் மாதத்தின் மகிமை அஷ்ஷெய்க் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) ரவ்ழா வழிகாட்டல் நிலையம் வழங்கும் புனித துல்ஹஜ் மாதத்தின் மகிமை 24 – 05 – 2024 இடம் : ரவ்ழா வழிகாட்டல் நிலையம், ரியாத் வழங்குபவர் : அஷ்ஷெய்க் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us …

Read More »

மார்க்கத்தில் உறுதி வேண்டும் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

மார்க்கத்தில் உறுதி வேண்டும் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 24 – 05 – 2024 தலைப்பு : மார்க்கத்தில் உறுதி வேண்டும் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் முஹம்மது ரிஃப்லான் உவைஸ் இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel …

Read More »

இஸ்லாமிய மார்க்கக்கல்வி | Assheikh Ramzan Faris Madani |

இஸ்லாமிய மார்க்கக்கல்வி வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இஸ்லாமிய மார்க்கக்கல்வி விஷேட உரை பிரின்ஸ் ஃபிஹ்த் பின் அப்துல்லாஹ் அல் சவுத் மஸ்ஜித் அல் இஸ்திஹார் Location : https://maps.app.goo.gl/KpcjwBmN7foaH9k68 17 – 05 – 2024 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : …

Read More »