புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

துல்ஹஜ் பத்து நாட்கள் | Assheikh Afrath Sahwi |

துல்ஹஜ் பத்து நாட்கள் அஷ்ஷைக் அஃப்ராத் ஸஹ்வி பத்ஹா இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம் வழங்கும் மாதாந்திர மார்க்க நிகழ்ச்சி துல்ஹஜ் பத்து நாட்கள் 30 – 05 – 2024 இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத் புண்ணிய ஹஜ்ஜின் கண்ணிய அழைப்பு வழங்குபவர் : அஷ்ஷெய்க் அஃப்ராத் ஸஹ்வி இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel …

Read More »

அகிலங்களின் இரட்சகன் அல்லாஹ் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

அஷ்ஷெய்க் நூஹ் அல்தாஃபி ஜும்ஆ உரையின் தமிழாக்கம் அகிலங்களின் இரட்சகன் அல்லாஹ் தமிழாக்கம் :- அஷ்ஷெய்க் நூஹ் அல்தாஃபி இடம்:- பத்ஹா ஜும்ஆ மஸ்ஜித் – ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

வஹியின் பார்வையில் யார் வெற்றியாளர் ? | Assheikh Abdullah Uwais Meezani |

வஹியின் பார்வையில் யார் வெற்றியாளர் ? அஷ்ஷெய்க் அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி ரவ்ழா வழிகாட்டல் நிலையம் வழங்கும் வஹியின் பார்வையில் யார் வெற்றியாளர் ? 24 – 05 – 2024 இடம் : ரவ்ழா வழிகாட்டல் நிலையம், ரியாத் வழங்குபவர் : அஷ்ஷெய்க் அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our …

Read More »

சோம்பல்தனம் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

சோம்பல்தனம் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 31 – 05 – 2024 தலைப்பு : சோம்பல்தனம் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter …

Read More »

ஹஜ் செய்முறை விளக்கம்

ஹஜ் செய்முறை விளக்கம் அஷ்ஷைக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி 31 – 05 – 2024 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »