புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

கிரெடிட் கார்டு | Credit Cards |

கிரெடிட் கார்டு | Credit Cards | அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) தேதி : 12 – 11 – 2020 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

01: அல்குர்ஆனின் அற்புத் பிரார்த்தனைகள்

அல்குர்ஆனின் அற்புத் பிரார்த்தனைகள் -01 வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

வங்கியிலிருந்து வரும் வட்டி பணத்தை எடுக்கலாமா?

வங்கியிலிருந்து வரும் வட்டி பணத்தை எடுக்கலாமா? அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) தேதி : 12 – 11 – 2020 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நபி மொழிகளின் (ஹதீஸ்களின்) மகத்துவம் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

நபி மொழிகளின் (ஹதீஸ்களின்) மகத்துவம் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 20 – 11 – 2020 தலைப்பு : நபி மொழிகளின் (ஹதீஸ்களின்) மகத்துவம் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A …

Read More »

கல்வியைத் தேடுவதில் இமாம்களின் தியாகங்களும் அர்ப்பணிப்புகளும் | ஜும்ஆ உரையின் தமிழாக்கம் |

அஷ்ஷெய்க் றிஸ்வான் ஹாமி ஜும்ஆ உரையின் தமிழாக்கம் கல்வியைத் தேடுவதில் இமாம்களின் தியாகங்களும் அர்ப்பணிப்புகளும் தமிழாக்கம் :- அஷ்ஷெய்க் றிஸ்வான் ஹாமி இடம்:- பத்ஹா ஜும்ஆ மஸ்ஜித் – ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »