புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

முஆத் இப்னு ஜபல் (ரலி) | பாகம் – 2|

முஆத் இப்னு ஜபல் (ரலி) | பாகம் – 2 | 18-04-2021 அன்று அல் ஜாமிஉல் அஸ்ஹர் ஜும்ஆ மஸ்ஜிதில் நடைபெற்ற ரமழான் 1442 மிஷ்காத் வகுப்பு அஷ்ஷேஹ் நூஹ் அல்தாஃபி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ஆரோக்கியத்தைப் பேண 10 அம்சங்கள்!

ஆரோக்கியத்தைப் பேண 10 அம்சங்கள்! அஷ்ஷைக் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தவ்ஸி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

முஆத் இப்னு ஜபல் (ரலி) | பாகம் – 1 |

முஆத் இப்னு ஜபல் (ரலி) | பாகம் – 1 | 17-04-2021 அன்று அல் ஜாமிஉல் அஸ்ஹர் ஜும்ஆ மஸ்ஜிதில் நடைபெற்ற ரமழான் 1442 மிஷ்காத் வகுப்பு அஷ்ஷேஹ் நூஹ் அல்தாஃபி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

அல்லாஹ்விடத்தில் தவக்குல் தேடக்கூடிய காலம்

அல்லாஹ்விடத்தில் தவக்குல் தேடக்கூடிய காலம் 23-04-2021 அன்று அல் ஜாமிஉல் அஸ்ஹர் ஜும்ஆ மஸ்ஜிதில் நடைபெற்ற ஜும்ஆ பயான் அஷ்ஷேஹ் நூஹ் அல்தாஃபி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா

மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா வழங்குபவர்: மௌலவி அப்துல் அஸீஸ் முர்ஸி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »