புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

11 குகை வாசிகளின் வரலாறு (3)

அல்குர்ஆன் கூறும் வரலாறுகள்- 11 குகை வாசிகளின் வரலாறு (3) வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

ஹாலித் பின் வலீத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு

ஹாலித் பின் வலீத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு வழங்குபவர்: அஷ்ஷைக் அஜ்மல் அப்பாஸி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

10 குகை வாசிகளின் வரலாறு (2)

அல்குர்ஆன் கூறும் வரலாறுகள்- 10 குகை வாசிகளின் வரலாறு (2) வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

23: பிறந்த குழந்தையும் பேண வேண்டிய ஒழுக்கங்களும்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி 23: பிறந்த குழந்தையும் பேண வேண்டிய ஒழுக்கங்களும் உரை : S.யாஸிர் ஃபிர்தௌஸி நாள் : 17 – 06 – 2020 புதன்கிழமை இடம் : மஸ்ஜித் மிக்தாத் பின் அஸ்வத்,அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook …

Read More »

உணவு உட்கொள்ள ஆரம்பிக்கும் போது ஓத வேண்டிய துஆக்கள்

1- தப்ஃஸீர் ஸுரதுல் பலத் (90) 10- 20 வரை உள்ள வசனங்கள் 2- 40 ஹதீஸ்கள் 36 வது ஹதீஸ்: ஒரு முஸ்லிமின் துன்பத்தை நீக்குவதன் சிறப்பு 3- ஹிஸ்னுல் முஸ்லிம்: உணவு உட்கொள்ள ஆரம்பிக்கும் போது ஓத வேண்டியது. அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us …

Read More »