புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

படிப்பினையூட்டும் வரலாறுகள்

படிப்பினையூட்டும் வரலாறுகள் Sheikh Azhar Yoosuff Seelani மௌலவி அஸ்ஹர் ஸீலானி Buhari Masjid, Al Khobar, Saudi Arabia Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

அல்குர்ஆனின் மாதம்!

அல்குர்ஆனின் மாதம்! Sheikh Azhar Yoosuff Seelani மௌலவி அஸ்ஹர் ஸீலானி Madinat Al Ummal Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

அல்லாஹ்வின் உதவியைப் பெற்றவர்கள் – தொடர் 2

அல்லாஹ்வின் உதவியைப் பெற்றவர்கள் – தொடர் 2 JAQH – Madurai சார்பாக நடைப்பெற்ற ரமலான் சிறப்பு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி உரை : மௌலவி அப்பாஸ் அலி MISC இடம் : JAQH – டவுன் மர்கஸ், மதுரை,

Read More »