புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

06: நாளும் ஆதாரப் பூர்வரமான ஒரு துஆவை மனனமிடுவோம்

06: நாளும் ஆதாரப் பூர்வரமான ஒரு துஆவை மனனமிடுவோம் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

உணர்வுகளை புரிதல் மதித்தல்

வாராந்திர பயான் நிகழ்ச்சி, உணர்வுகளை புரிதல் மதித்தல் சிறப்புரை : அஷ்ஷேய்க் அன்ஸார் ஹுஸைன் ஃபிர்தௌஸி, நாள் : 07-09-2020 வியாழக்கிழமை, இடம் : அல்-ஜுபைல், சவூதி அரேபியா

Read More »

الحمد لله 1

அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ஹுஸைன் (ரலி) அவர்களை கொலை செய்தது யார்?

அஷ்ஷெய்க் MBM இஸ்மாயில் மதனி அல்கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பகம் சார்பில் நடைபெறும் வாராந்திர மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி ஹுஸைன் (ரலி) அவர்களை கொலை செய்தது யார்? அஷ்ஷெய்க் MBM இஸ்மாயில் மதனி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »