புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

ரமலானை ஏன் வரவேற்கவேண்டும் ?

ரமலானை ஏன் வரவேற்கவேண்டும் ? வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) ரவ்ழா அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் நிலையம் வழங்கும் ரமலானே வரவேற்போம் மார்க்க நிகழ்ச்சி ரமலானை ஏன் வரவேற்கவேண்டும் ? அஷ்ஷெய்க் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) தேதி : 30 – 03 – 2022 இடம் : ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube …

Read More »

அருள் மிகு ரமலான் | பாகம் – 02 |

அருள் மிகு ரமலான் | பாகம் – 02 | அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி நூலாசிரியர்; அஷ்ஷைக் ஸஃத் பின் வஹ்ஃபுல் கஹ்தானி ரஹிமஹுல்லாஹ் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ஷைத்தானை விலங்கிடும் மாதம் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

ஷைத்தானை விலங்கிடும் மாதம் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 01 – 04 – 2022 தலைப்பு : ஷைத்தானை விலங்கிடும் மாதம் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel …

Read More »

ரமலானில் விடுப்பட்ட நோன்பை கழாச் செய்வதன் சட்டங்கள் | பாகம் – 2|

ரமலானில் விடுப்பட்ட நோன்பை கழாச் செய்வதன் சட்டங்கள் | பாகம் – 2 | நூலாசிரியர்: அஷ்ஷைக் பின் பாஸ் ரஹிமஹுல்லாஹ் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

அருள் மிகு ரமலான் | பாகம் – 01 |

அருள் மிகு ரமலான் | பாகம் – 01 | அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி நூலாசிரியர்; அஷ்ஷைக் ஸஃத் பின் வஹ்ஃபுல் கஹ்தானி ரஹிமஹுல்லாஹ் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »