புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

40 நபி மொழிகளிலிருந்து ஈமானியப் பாடங்கள் | பாகம் – 2 |

40 நபி மொழிகளிலிருந்து ஈமானியப் பாடங்கள் | பாகம் – 2 | நபி மொழிகளிலிருந்து ஈமானியப் பாடங்கள், உரை : அஷ்ஷேக் முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

தவ்பாவின் போது அல்லாஹ்வின் மகிழ்ச்சி

தவ்பாவின் போது அல்லாஹ்வின் மகிழ்ச்சி அஷ்ஷேய்க் அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி பத்ஹா இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம் வழங்கும் ரமாழன் சிறப்பு நிகழ்ச்சி 31 – 03 – 2022 இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத் தவ்பாவின் போது அல்லாஹ்வின் மகிழ்ச்சி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel …

Read More »

அருள் மிகு ரமலான் | பாகம் – 04 |

அருள் மிகு ரமலான் | பாகம் – 04 | அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி நூலாசிரியர்; அஷ்ஷைக் ஸஃத் பின் வஹ்ஃபுல் கஹ்தானி ரஹிமஹுல்லாஹ் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

40 நபி மொழிகளிலிருந்து ஈமானியப் பாடங்கள் | பாகம் – 1 |

40 நபி மொழிகளிலிருந்து ஈமானியப் பாடங்கள் | பாகம் – 1 | நபி மொழிகளிலிருந்து ஈமானியப் பாடங்கள், உரை : அஷ்ஷேக் முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

அருள் மிகு ரமலான் | பாகம் – 03 |

அருள் மிகு ரமலான் | பாகம் – 03 | அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி நூலாசிரியர்; அஷ்ஷைக் ஸஃத் பின் வஹ்ஃபுல் கஹ்தானி ரஹிமஹுல்லாஹ் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »