புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ்| பாகம் 50 | அல் ஹதீஸுல் முதல்லஸ

அஷ்ஷேக் கலாநிதி ரிஷாத் ரியாதி (PhD) தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 50 | அல் ஹதீஸுல் முதல்லஸ அஷ்ஷேக் மஹ்மூத் அத் தஹான் ‘தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ்’ என்ற புத்தகம் ஹதீஸ்களை விளக்குவதற்கான பல விதிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook …

Read More »

ஆரோக்கியத்திற்கான பிரார்த்தனைகள் | தொடர் – 1 |

ஆரோக்கியத்திற்கான பிரார்த்தனைகள் | தொடர் – 1 | அஷ்ஷேக் அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி தம்மாம், ராக்கா, அல்கொபார் தஃவா நிலையங்கள் இணைந்து நடத்தும் 10 வது தர்பியா நிகழ்ச்சி நாள்: 05-05-2023 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

ஒருவரின் குறையை எவ்வாறு சுட்டிக்காட்டுவது?

ஒருவரின் குறையை எவ்வாறு சுட்டிக்காட்டுவது? உஸ்தாத் அபு நசீபா MF அலீ சிறப்பு மார்க்க கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி ஒருவரின் குறையை எவ்வாறு சுட்டிக்காட்டுவது? 05 – 05 – 2023 இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook …

Read More »

ஹதீஸ் – சோதனை மற்றும் தொற்று நோய் | தொடர் – 1 |

ஹதீஸ் – சோதனை மற்றும் தொற்று நோய் | தொடர் – 1 | அர்பவூன ஹதீஸன் ஃபீ உத்ததில் முஸ்லிமி ஃபில் பலாயி வல் வபா என்ற நூலிலிருந்து. ஆசிரியர்: ஃபாதில் இப்னு கலப் அல் ஹும்மாதா வழங்குபவர்: மவ்லவி இர்ஷாத் மதனி நாள்: 05/05/2023 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow …

Read More »

கணவன் மனைவியின் வருத்தங்களும் தேவையான சீர்திருத்தங்களும்

கணவன் மனைவியின் வருத்தங்களும் தேவையான சீர்திருத்தங்களும் உஸ்தாத் அபு நசீபா MF அலீ சிறப்பு மார்க்க நிகழ்ச்சி கணவன் மனைவியின் வருத்தங்களும் தேவையான சீர்திருத்தங்களும் | 05 – 05 – 2023 இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi …

Read More »