புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

இரவுத் தொழுகையின் சட்டங்கள் ! | தொடர் – 2 |

இரவுத் தொழுகையின் சட்டங்கள் ! | தொடர் – 2 | அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

40 நபி மொழிகளிலிருந்து ஈமானியப் பாடங்கள் | பாகம் – 6 |

40 நபி மொழிகளிலிருந்து ஈமானியப் பாடங்கள் | பாகம் – 6 | நபி மொழிகளிலிருந்து ஈமானியப் பாடங்கள், உரை : அஷ்ஷேக் முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

றமழானின் வணக்க வழிபாடுகள்

றமழானின் வணக்க வழிபாடுகள் அஷ்ஷேய்க் அபுல் ஹஸன் மதனி பத்ஹா இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம் வழங்கும் ரமாழன் சிறப்பு நிகழ்ச்சி 31 – 03 – 2022 இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத் றமழானின் வணக்க வழிபாடுகள் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : …

Read More »

அல்குர்ஆன் எதிர்பார்ப்பது என்ன ?

அல்குர்ஆன் எதிர்பார்ப்பது என்ன ? அஷ்ஷேய்க் முஹம்மது பின் பஷீர் பத்ஹா இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம் வழங்கும் ரமாழன் சிறப்பு நிகழ்ச்சி 31 – 03 – 2022 இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத் அல்குர்ஆன் எதிர்பார்ப்பது என்ன ? Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us …

Read More »

40 நபி மொழிகளிலிருந்து ஈமானியப் பாடங்கள் | பாகம் – 5 |

40 நபி மொழிகளிலிருந்து ஈமானியப் பாடங்கள் | பாகம் – 5 | நபி மொழிகளிலிருந்து ஈமானியப் பாடங்கள், உரை : அஷ்ஷேக் முஹம்மது அஸ்கர் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »