புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

02 தப்ஃஸீர் ஸுரதுந் நாஜிzஆத் (79:26-46)

02 தப்ஃஸீர் ஸுரதுந் நாஜிzஆத் (79:26-46) வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

பாதுகாப்பு எனும் அல்லாஹ்வின் அருள் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

பாதுகாப்பு எனும் அல்லாஹ்வின் அருள் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 17 – 09 – 2021 தலைப்பு : பாதுகாப்பு எனும் அல்லாஹ்வின் அருள் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் அல் ஹாபிள் அப்துல்லாஹ் முஹம்மத் உவைஸ் மீஸானி இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our …

Read More »

02 அந்நபஃ அத்தியாயத்தின் விளக்கவுரை (78: 20-40)

02 அந்நபஃ அத்தியாயத்தின் விளக்கவுரை (78: 20-40) வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

01 தப்ஃஸீர் ஸுரதுந் நாஜிzஆத் (79: 01-25)

01 தப்ஃஸீர் ஸுரதுந் நாஜிzஆத் (79: 01-25) வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

01 அந்நபஃ அத்தியாயத்தின் விளக்கவுரை (78:1-19)

01 அந்நபஃ அத்தியாயத்தின் விளக்கவுரை (78:1-19) வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »