புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

ரமழானும் பாவ மன்னிப்பும்

ரமழானும் பாவ மன்னிப்பும் உரை:-: மவ்லவி அப்துல் அஜீஸ் முர்ஸி ரமழானை முன்னிட்டு ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற மார்க்க ஒன்று கூடல் நாள்: 04/05/2019 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

ஒரு அடியான் எப்பொழுது மகிழ்ச்சி அடைகிறான்?

ஒரு அடியான் எப்பொழுது மகிழ்ச்சி அடைகிறான்? ஒரு அடியான் எப்பொழுது மகிழ்ச்சி அடைகிறான்? ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 17 – 05 – 2019 தலைப்பு : ஒரு அடியான் எப்பொழுது மகிழ்ச்சி அடைகிறான்? வழங்குபவர் : மௌலவி ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel …

Read More »

ரமழான் தொடர்பான ழயீஃபான செய்திகள்

ரமழான் தொடர்பான ழயீஃபான செய்திகள் மவ்லவி அஸ்ஹர் யூசூஃப் ஸீலானி ரமழானை முன்னிட்டு ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு நிலையம் சார்பாக நடைபெற்ற மார்க்க ஒன்று கூடல் நாள்: 04/05/2019 Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »

படிப்பினையூட்டும் வரலாறுகள்

படிப்பினையூட்டும் வரலாறுகள் Sheikh Azhar Yoosuff Seelani மௌலவி அஸ்ஹர் ஸீலானி Buhari Masjid, Al Khobar, Saudi Arabia Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : https://twitter.com/qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1

Read More »