புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

6 அடிப்படைகள் | பாகம் – 1 |

6 அடிப்படைகள் | பாகம் – 1 | வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி அஷ்ஷைக் முஹம்மத் இப்னு அப்துல் வஹ்ஹாப் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களுக்குரிய சிறு தொகுப்பு. அஷ்ஷைக் ஸாலிஹ் அல்ஃபவ்ஸான் ஹஃபிழஹுல்லாஹ் அவர்களின் விரிவுரையுடன். Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram …

Read More »

தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 45| அன் நாசிஃஹ் வல் மன்சூஃஹ் الناسخ والمنسوخ

அஷ்ஷேக் கலாநிதி ரிஷாத் ரியாதி (PhD) தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 45 | அன் நாசிஃஹ் வல் மன்சூஃஹ் الناسخ والمنسوخ அஷ்ஷேக் மஹ்மூத் அத் தஹான் ‘தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ்’ என்ற புத்தகம் ஹதீஸ்களை விளக்குவதற்கான பல விதிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter …

Read More »

உயரிய 10 ஒழுக்கங்கள் !

உயரிய 10 ஒழுக்கங்கள் ! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

பிறர் சொத்தை ஏமாற்றியவருக்கு உரிய தண்டனை என்ன ?

பிறர் சொத்தை ஏமாற்றியவருக்கு உரிய தண்டனை என்ன ? வழங்குபவர்: அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Jumma Translation Linked Video : கஉரிமைகளை பாதுகாப்பதற்காக அல்லாஹ்வால் வழங்கப்பட்ட சட்டங்கள் | ஜும்ஆ தமிழாக்கம் | https://youtu.be/tcjV_OugCxI Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 …

Read More »

5 வகை தாஃகூத்கள்!

5 வகை தாஃகூத்கள்! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »