புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

பூவையருக்கு 50 உபதேசங்கள் ! | பாகம் – 03 |

பூவையருக்கு 50 உபதேசங்கள் ! | பாகம் – 03| வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

இஸ்லாமில் சொத்துரிமை

இஸ்லாமில் சொத்துரிமை அஷ்ஷேஹ் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) பத்ஹா இஸ்லாமிய அழைப்பு மற்றும் வழிகாட்டல் மையம் வழங்கும் மாதாந்தமார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி 03 – 02 – 2022 இடம் : பத்ஹா மஸ்ஜித் ஷம்ஸிய்யாஹ், ரியாத் இஸ்லாமில் சொத்துரிமை வழங்குபவர் : அஷ்ஷேஹ் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa …

Read More »

சமூகத்தின் இன்றைய தேவை ஸலஃப் மன்ஹஜ்

சமூகத்தின் இன்றைய தேவை ஸலஃப் மன்ஹஜ் அல்கோபர் அழைப்பகத்தின் தமிழ் பிரிவு வழங்கும் வாராந்திர சிறப்பு பயான் நிகழ்ச்சி வழங்குபவர்: அஷ்ஷைக் யாஸிர் பிர்தவ்சி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

நயவஞ்சகனின் தொழுகையில் காணப்படும் 6 மோசமான தன்மைகள் !

நயவஞ்சகனின் தொழுகையில் காணப்படும் 6 மோசமான தன்மைகள் ! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 44| ஒன்றுக்கொன்று முரண்பாடான ஏற்று கொள்ளப்பட்ட இரண்டு ஹதீஸ்கள் இருந்தால் அவைகளை எவ்வாறு கையாள வேண்டும்

அஷ்ஷேக் கலாநிதி ரிஷாத் ரியாதி (PhD) தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 44 | ஒன்றுக்கொன்று முரண்பாடான ஏற்று கொள்ளப்பட்ட இரண்டு ஹதீஸ்கள் இருந்தால் அவைகளை எவ்வாறு கையாள வேண்டும் அஷ்ஷேக் மஹ்மூத் அத் தஹான் ‘தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ்’ என்ற புத்தகம் ஹதீஸ்களை விளக்குவதற்கான பல விதிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube …

Read More »