புதிய பதிவுகள் / Recent Posts

கட்டாயம் அறிய வேண்டிய தவ்ஹீதின் சில முக்கிய அடிப்படைகள் ! | பாகம் – 1 |

கட்டாயம் அறிய வேண்டிய தவ்ஹீதின் சில முக்கிய அடிப்படைகள் ! | பாகம் – 1 | வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

அஸ்ர் தொழுகையின் முக்கியத்துவமும், சிறப்பும் !

அஸ்ர் தொழுகையின் முக்கியத்துவமும், சிறப்பும் ! வழங்குபவர்: அஸ்ஹர் யூஸுஃப் ஸீலானி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi Facebook : https://www.facebook.com/qurankalvi1 Telegram : @Qurankalvi

Read More »

உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்காக அல்லாஹ்வால் வழங்கப்பட்ட சட்டங்கள்| ஜும்ஆ தமிழாக்கம் |

கல்வி ஞானம் ரியாத் தமிழ் தஃவா ஒன்றியம் வழங்கும் ரியாத் ஜும்ஆ தமிழாக்கம் தேதி : 21 – 01 – 2022 தலைப்பு : உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்காக அல்லாஹ்வால் வழங்கப்பட்ட சட்டங்கள் வழங்குபவர் : அஷ்ஷேக் ரம்ஸான் பாரிஸ் (மதனி) இடம்: ஜாமிஆ அல்-ஹஜிரி பள்ளி வளாகம், மலாஸ், ரியாத் Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube …

Read More »

தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 43| ‘அல் முஹ்கமு’, ‘வல் முஃஹ்தலிஃபு’

அஷ்ஷேக் கலாநிதி ரிஷாத் ரியாதி (PhD) தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ் | பாகம் 43 | ‘அல் முஹ்கமு’, ‘வல் முஃஹ்தலிஃபு’ அஷ்ஷேக் மஹ்மூத் அத் தஹான் ‘தய்ஸீரு முஸ்தலஹில் ஹதீஸ்’ என்ற புத்தகம் ஹதீஸ்களை விளக்குவதற்கான பல விதிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe to our dedicated Islamic Q&A Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalviqa Follow us twitter : @qurankalvi …

Read More »

1443 10 வது தர்பியா நிகழ்ச்சி : தஸ்zகியா : “ஈமான் கூடுவதற்கு, குறைவதற்கான காரணிகள்” | பாகம் – 1 |

1443 10 வது தர்பியா நிகழ்ச்சி : தஸ்zகியா : “ஈமான் கூடுவதற்கு, குறைவதற்கான காரணிகள்” | பாகம் – 1 | உரை: மெளலவி அப்துல் அஜீஸ் முர்ஸி அல்கோபர் இஸ்லாமிய அழைப்பு மய்யம் மற்றும் ராக்காஹ் இஸ்லாமிய அழைப்பு மய்யம் இணைந்து நடத்தும் 1441 ம் ஆண்டு தர்பியா வகுப்பு 2022 ஜனவரி 21 ம் திகதி Subscribe to our Youtube Channel https://www.youtube.com/c/qurankalvidotcom Subscribe …

Read More »